ingilizce
Resim

Yönetim Kurulu

ertugrul_onen

 

O. Ertuğrul ÖNEN – Başkan

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra iş yaşamına T.C. Ziraat Bankası'nda, dış işlemler elemanı olarak başladı. Bir yıl Kambiyo ihtisası yaptı. Daha sonra yarışma sınavını kazanarak, T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı oldu. Aynı yıl yine yarışma sınavını kazanarak, Müfettiş Yardımcısı olarak Ticaret Bakanlığına intisap etti. Bu Bakanlıkta Bakanlık Müfettişliği; aynı Bakanlıkta ve daha sonra kurulan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nda İhracat Genel Müdür Yardımcılığı, İhracat Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı (vekaleten) görevlerinde bulundu. Yurt dışında, toplam 8 yıl süreyle, Hamburg Ticaret Müşaviri ve Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri olarak çalıştı. Son yurt dışı görevinden döndükten sonra, sırasıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulması üzerine, bu kuruluşun ilk Müsteşarı oldu. Kendi arzusu ile kamu görevinden ayrıldı. Özel sektörde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Aynı yıllarda Avrupa Serbest Bölgesini kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Halen kurucusu olduğu Türk Dışticaret Vakfı (TDV) ve Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın(DÜTİV) Başkanıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Münir_aksoy

Münir AKSOY-Yönetim Kurulu Üyesi,

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezuniyetini takiben, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde memuriyete başlamıştır. İthalat ve İhracat Genel Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı görevlerini ifa etmiştir. Stockholm ve Londra’da Ticaret Müşavir yardımcılığı ve Ticaret Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Turizm Bakanlığı’nda Tanıtma Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekliye ayrılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

 

omer_berki

 

Ömer BERKİ-Yönetim Kurulu Üyesi

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını takiben, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nde memuriyete başlamıştır. Daha sonra aynı Bakanlığın Dış Ticaret Genel Sekreterliği’ne intisap etmiş; yurt dışında, yaklaşık onüç yıl Stockholm ve Hamburg’ta Ticaret Müşavir Yardımcılığı; Hamburg ve Viyana’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği ve Ticaret Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Personel Dairesi Başkanlığı; İhracat Genel Müdürlüğü’nde çeşitli tarihlerde toplam on yıl müddetle Raportör, Şube Müdürü ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Memuriyeti süresince ayrıca, Fiskobirlik, Tümosan ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. Emekliliğinin ardından Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, bilahare Yönetim Kurulu Üyesi de olmuştur. Aynı zamanda Ankara Ofis A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. TDV ile Bilkent ve Başkent Üniversitelerin de Dış Ticaret ve Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


mustafa-bagci

Mustafa Bağcı - Yönetim Kurulu Üyesi

 

Aydın doğumludur. Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı’nda (bugünkü Kalkınma Bakanlığı) beş yıl uzman olarak çalışmış; takiben, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde (bugünkü Ekonomi Bakanlığı) de beş yıl görev yapmıştır. Bilahare, özel sektörde çalışmaya başlamış 24 yıllık özel sektördeki yöneticilik deneyiminden sonra; on yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ali yakal

Ali Yakal - Yönetim Kurulu Üyesi,

Orta öğrenimini İzmir Saint Jozef ( Fransız )  Ortaokulunda ve takiben İzmir  Atatürk  Lisesi (Fen Bölümü)nde tamamladıktan sonra Ankara  Hukuk  Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır. Ardından İdare Hukuku Alanında Asistanlık ve  Serbest  Avukatlık Çalışmalarında bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık Dış  Ticaret  Müsteşarlığı  Teşvik  Uygulama, İthalat, İhracat, Avrupa  Birliği, Standardizasyon  Genel  Müdürlüklerinde, Raportör Yardımcısı,  Dış  Ticaret  Uzmanı,  Şube  Müdürü,  Daire  Başkanı, Genel Müdür  Yardımcısı olarak  görev almıştır. Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )  çalışmalarına Müsteşarlık temsilcisi olarak iştirak etmiştir. 1981 –  1983 yılları arasında Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı,  1989 – 1992 yılları arasında Cezayir Büyükelçiliği Ekonomi  ve  Ticaret  Müşavirliği,  1997 – 2000 yılları arasındaysa  Bern  Büyükelçiliği ( İsviçre )  Ticaret  Başmüşavirliği yapmıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan,  yaklaşık 34 yıllık bir çalışmayı müteakip, 2008 yılında emekli olmuştur.
Evli, bir kız çocuk babası.