ingilizce
Resim

Sen İşini Kış Tut
Yaz Çıkarsa Bahtına

Ertuğrul Önen’in Dorlion yayınlarından 2017 nin Aralık ayında çıkan “Sen İşini Kış Tut Yaz Çıkarsa Bahtına” ismini taşıyan kitabı,

Kitabın arka yüzünde okurlarına:

“Tarih belgeler, biyografiler, anılarla yazılır. Türkiye Cumhuriyeti’nin genç yaşlarından günümüze uzanan sürecinde; kimi renkli ve eğlenceli, kimi duygusal, bazıları ise düşündürücü karelerle okurlarına geçmişte bir yolculuk yaptıran yazar tarihe de not düşmekten geri kalmıyor. Yurt içinde ve yurt dışında bürokrasinin en üst kademelerindeki hizmet yıllarının ilginç, ilginç olduğu kadar düşündürücü tanıklıklarıyla, Dış Ticaret, Enerji ve Ulaştırma Örgütlerinin üst katlarından yansıyan manzaraları sizlere ulaştıran bu kitap, böylece sizleri yakın geçmişimizin çalkantılı, bol koalisyonlu dönemlerine de götürmektedir. Bir üst düzey devlet görevlisi, özel sektör yöneticisi ve sivil toplum örgütü kurucusu olan yazar, yarım asrı aşan çalışma yaşamında biriktirdiklerini gelecek için de ibret ve örnek olacak şekilde açık yüreklilikle anlatıyor.”

şeklinde tanıtılmaktadır.

Türkiye’den ve Türk Bürokrasisinden manzaralara yer verdiği belirtilen kitap 452 sayfadan 83 bağımsız bölüm, resim ve belgelerden oluşmaktadır.

Aralık 2017

O. Ertuğrul Önen

 

Ücreti Mukabilinde İsteme Adresi:
Türk Dışticaret Vakfı: 0312 235 6510, Ankaralılar Caddesi No:5 Çayyolu / ANKARA

İNSANCIL KİTAP: 0530 643 30 81 - 0530 643 30 84, Web: www.insancilkitap.com