ingilizce
Resim

ÖMER BERKİ'nin Anısına

Ömer Berki 1951'de Ankara'da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını takiben, 1973’te Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nde memuriyete başlamıştır. 1977 yılında aynı Bakanlığın Dış Ticaret Genel Sekreterliği’ne intisap etmiş; yurt dışında, yaklaşık onüç yıl Stockholm ve Hamburg’ta Ticaret Müşavir Yardımcılığı; Hamburg ve Viyana’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği ve Ticaret Başmüşavirliği görevlerinde bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda 1990-1993 yılları arasında Personel Dairesi Başkanlığı; İhracat Genel Müdürlüğü’nde çeşitli tarihlerde toplam on yıl müddetle Raportör, Şube Müdürü ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuştur. Memuriyeti süresince ayrıca, Fiskobirlik, Tümosan ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. 2004 yılında emekliye ayrılmıştır. Aynı yılın Mart ayında Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenmiş, bilahare Yönetim Kurulu Üyesi de olmuştur. Aynı zamanda Ankara Ofis A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. TDV ile Bilkent ve Başkent Üniversitelerin de Dış Ticaret ve Uluslararası Ticaret Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Berki 20 Mayıs 2021 tarihinde görevi başında vefat etti.

Vefat Haberi:

20 Mayıs 2021

Vakfımızın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi can kardeşimiz Ömer Berki'yi görevi başında kaybettik. Acımız büyüktür.

Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun.

 

omerberki

 

ÖMER’İN ARDINDAN - O. Ertuğrul ÖNEN

 

ömer berkinin ardından

 

ÖMER BERKİ'nin FOTOĞRAFLARI

 

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından

ömer berkinin ardından