ingilizce
Resim

Faaliyetler

TDV, ilk kuruluş yıllarında Dünya Türk İşadamları Kurultayları başta olmak üzere, yayın faaliyetleri yapmış ve çeşitli mesleki toplantılar düzenlemiştir. Aynı çatı altında kurularak 2000 yılında faaliyete başlayan “Dünya Türk İşadamları Vakfı”nın Kurultayların organizasyonunu üstlenmesini takiben; eğitim faaliyetlerine ağırlık vermiştir.

TDV, bugün itibariyle, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere “Dışticaret Uzmanlığı Eğitim Programları” uygulamakta; kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının istekleri doğrultusunda, kurum bazında mesleki eğitim programları düzenlemektedir.

Ayrıca; yayın faaliyetlerine devam eden TDV, eğitim programlarına katılan öğrenciler için “Dış Ticaret Mevzuatı” kitabının 9.baskısını yayımlamıştır. “Milli Mücadele Döneminde Dış Ticaret” kitabı da, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, kurtuluş mücadelesi verirken dış ticaretle de ne kadar yoğun olarak ilgilendiklerini gösteren ve belgeleyen önemli bir kaynak niteliğindedir. 2001 yılında yayımlanmaya başlayan “Made in Turkey Dergisi”, dışticaret sektöründe önemli bir boşluğu doldurmuştur. Başlangıçta iki ayda yayımlanan bir periyodik olarak çıkarılan Dergi, 2004 yılından bu yana Dünya Türk İşadamları Kurultayları Özel Sayısı olarak basılmaktadır.