ingilizce
Resim

Bir Bürokratın Gözünden Biraz
Ordan Biraz Burdan

SUNUŞ

Toplumun her bireyi yaşadığı Evreni, Dünyayı, kendi toplumunu sürekli gözlemliyor. Gördüklerine, yaşadıklarına bazen büyük takdir duyuyor, beğeni ile yaklaşıyor. Bazen, kızıyor, hiddetleniyor, eleştiriyor. Çoğu kez bu gördüklerini düşünüyor, değerlendiriyor. Düşüncelerini, değerlendirmelerini ya kendine saklıyor, ya da başkalarıyla da paylaşıyor, dışa vuruyor. İşte bu dışa vurumun bir yolu da yazıya dökmektir.

Bu satırların yazarı da türlü sosyal ve duygusal etkiler altında yaşadıklarını, gördüklerini yazıya dökme yöntemini seçenlerdendir.

Yazarın her hafta, bir internet dergisi olan Made in Turkey’de yayınlanan, uzmanlık alanına giren konulardan olduğu kadar, bir yurttaş olarak değerlendirip ele aldığı konulardan da oluşan yazıları beş ayrı bölüm halinde, tarihleri de gösterilerek bu kitap içerisinde bir araya getirilmiştir. Böylelikle öngörü ve tespit içeren yazıların sonraki yıllarda ne derece gerçeklerle örtüştüğü de okurun takdirine ve değerlendirmesine sunulmak istenmiştir.

Bilgi, tespit, öngörü içeren bu yazıların, gençler, araştırmacılar için bir kaynak değeri taşıdığı kadar toplumsal çarpıklıklara, duyarlılıklara, değerlere saygıya da dikkat çektiğini belirtmek isteriz.

Hani bazen “Keşke haklı çıkmasaydım” denir ya, işte kitabın yayın tarihi itibariyle ne yazık ki birçok konuda yazarın haklı çıktığını görüyoruz. Yine de son söz siz okurlarındır.

Aralık 2018

O. Ertuğrul Önen

 

Ücreti Mukabilinde İsteme Adresi:
Türk Dışticaret Vakfı: 0312 235 6510, Ankaralılar Caddesi No:5 Çayyolu / ANKARA

İNSANCIL KİTAP: 0530 643 30 81 - 0530 643 30 84, Web: www.insancilkitap.com